It's so good to see you today :)

Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân 

 

Trong quá trình giao dịch, 3 BOUTIQUE chỉ thu thập các thông tin cá nhân của khách hàng bao gồm: Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ, Email, Ngày tháng năm sinh.

 

Tất cả thông tin từ khách hàng được sử dụng nội bộ với mục đích chăm sóc khách hàng và tiến hành xử lý đơn hàng khi khách hàng giao dịch tại 3 BOUTIQUE. 

 

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 

3 BOUTIQUE sử dụng thông tin khách hàng cung cấp cho các hoạt động cụ thể sau:

  • Tư vấn về việc giao hàng và xác nhận đơn hàng của khách hàng

  • Tiến hành giao hàng theo thông tin khách hàng cung cấp sau khi nhận được xác nhận từ khách hàng

  • Gửi các thông tin khuyến mãi, các thông tin về bộ sưu tập mới 

  • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ quản lý thông tin cho các chương trình khách hàng thân thiết 

 

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

 

Tất cả thông tin cá nhân khách hàng sẽ luôn được 3 BOUTIQUE lưu trữ trên hệ thống, trừ trường hợp nhận được yêu cầu xoá bỏ thông tin cá nhân từ phía khách hàng.

 

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin:

 

Những đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

  • Nhân viên làm việc tại 3 BOUTIQUE

  • Các đối tác có ký hợp động thực hiện một phần dịch vụ cho 3 BOUTIQUE. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tuỳ theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do 3 BOUTIQUE cung cấp.

  • Các cơ quan pháp luật có thẩm quyền 

 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

Hộ Kinh Doanh Số 3 

Địa chỉ: 124 Trần Quang Diệu - Phường 14 - Quận 3 - TP. HCM. 

Số điện thoại: (028)39316977

Email: admin@3boutique.vn

Website: www.3boutique.vn

 

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

 

Khách hàng có thể chủ động liên hệ trực tiếp 3 BOUTIQUE bằng các phương thức ở mục 5 để yêu cầu kiểm tra, cập nhật hoặc chỉnh sửa các thông tin cá nhân đã cung cấp trước đó.


 

7. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo

 

3 BOUTIQUE cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng, không cung cấp, trao đổi hay bán thông tin cá nhân cho bên thứ 3 khi chưa có sự đồng ý từ phía khách hàng.

 

Trường hợp hệ thống nội bộ 3 BOUTIQUE bị hacker tấn công và xâm nhập, 3 BOUTIQUE sẽ chịu trách nhiệm làm việc và báo cáo với các cơ quan chức năng đồng thời thông báo đến tất cả khách hàng.

 

3 BOUTIQUE không chịu trách nhiệm khi nhận được khiếu nại các vấn đề liên quan đến quyền lợi nếu việc cung cấp thông tin ban đầu không chính xác từ phía khách hàng.


Mọi khiếu nại, thắc mắc liên quan về thông tin cá nhân, khách hàng luôn có thể chủ động yêu cầu 3 BOUTIQUE hỗ trợ và giải đáp qua hotline (028)39316977 hoặc email: admin@3boutique.vn